Obchodní podmínky

 
Fireshop alu-kola.fireshop.cz

Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetových stránek alu-kola.fire-shop.cz: Červený Eduard, Plavská 92, České Budějovice, IČO: 719 45 725

1. Objednávky

Zboží lze objednávat prostřednictvím emailu objednávky@fire-shop.cz nebo telefonu telefonu +420 606 552 448

2. Soukromé/Firemní objednávky

Veškeré zboží je možno objednávat buď přímo z našich www stránek, mailem nebo telefonicky. Pro úspěšné dokončení objednávky musíme znát vaše kompletní kontaktní a doručovací informace jako je především jméno a celá adresa, v případě, že je objednávka "firemní", musí obsahovat: i obchodní název firmy, IČ-DIČ, přesnou adresu, jméno objednávajícího.

3. Termín dodání

Veškeré dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivého zboží. Zakládáme si na tom mít co nejvíce zboží skladem a u tohoto zboží je dodací doba 1-2 pracovní dny (převážně je zboží doručeno již druhý den od objednávky provedené do cca 14.00). Pokud je zboží skladem u našeho partnera, po uhrazení zálohy jsme schopni toto zboží doručit do 2-5pracovních dnů. Tyto termíny jsou též uvedeny u jednotlivého zboží. Termíny dodání, uváděné u jednotlivých kol, jsou nezávazné, mohou se nepatrně lišit od uvedených. Mají informační charakter a podléhají našemu potvrzení.

4. Záloha na exkluzivní zboží

Při objednávce dražšího exkluzivního zboží, které nemáme skladem nebo zboží vyráběného na zakázku nebo upravovaného na míru dle přání kupujícího, si vyhrazujeme požadovat zálohu ve výši 40-60% z celkové ceny objednávky, případně platbu předem ve 100% hodnotě zboží, dle konkrétního zboží. Zboží je objednáno a doručováno až po zaplacení zálohy nebo celé platby. Platba bude poukázána na náš účet. Při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je tato záloha nevratná či platba.

5. Úhrada za zboží

Možné způsoby úhrady:
a) platba v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, dobírka)
b) platba předem - převodem na náš účet

6. Převzetí zboží / doručení zboží / zpětný odběr

Objednané zboží je možno převzít buď osobně přímo v Č.Budějovicích nebo je doručeno přepravní službou po celé ČR. V případě osobního odběru nás předem konktaktujte. Po dohodě je zboží možno převzít i o víkendech či svátcích. Zboží zasílané přepravní službou si při převzetí řádně prohlédněte a zkontrolujte - především nepoškozenost obalu. Na pozdější reklamace z důvodu viditeného mechanického poškození obalu, které mohlo přejít až na zboží nebude brán zřetel. Zpětný odběr použitého zboží (ALU,PNEU) je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. po telefonické dohodě zajištěn na našich provozovnách.

7. Záruka

Prodejce plně odpovídá u nového zboží za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží (veškeré zboží musí být montováno i demontováno v odborném servise - doklad uschovejte pro případné reklamace), mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

U použitého zboží (i u nového zboží pod označením VÝPRODEJ či nového zboží u kterého je v poznámce např. "jen montáž a demontáž pneu") prodejce ve smyslu Občanského zákoníku poskytuje omezenou záruku 12ti měsíců ode dne zakoupení výrobku resp. dle Obchodního zákoníku bez záruky. Záruka se nevztahuje stejné na vady jako u nového zboží viz. výše a zároveň na vady vzniklé předchozím použitím nebo používáním zboží.

8. Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu o které rozhoduje prodejce. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat také slevu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat. Zboží máte možnost po předchozí domluvě doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (v žádném případě ne na dobírku !). V případě zasílání je kupující povinnen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození ! Na reklamace vzniklé např. při přepravě nebude brán zřetel ! Takovéto zboží nepřebírejte. U použitého zboží nelze reklamovat "vady" které vznikly mebo mohli vzniknout v důsledku předchozího používání. Reklamované zboží musí být čisté a nepoškozené (samozřejmě kromě případné reklamované vady). Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu. Prodejce nemůže hradit zákazníkovi jeho poplatky z pneuservisu ani jiné poplatky spojené s jeho manipulací se zbožím.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení, v kompletním původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Osobní doručení není z technických důvodů možné. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající zákazníkovi po kontrole zboží vrátí zpět odpovídající částku (zkrácenou o poštovné a bankovní či poštovní poplatky) převodem na účet či složenkou na adresu a to ve lhůtě 30ti pracovních dnů. Neposílejte zboží na dobírku ! Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží dodané na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího.

Koupě zboží, kde je kupujícícm podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v tomto případě nelze od kupní smlouvy odstoupit. Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha či celá částka se v tomto případě vrací zákazníkovi v plné výši. Prodejce nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

10. Ochrana osobních dat

Provozovatel stránek alu-kola.fire-shop.cz prohlašuje, že veškerá osobní data, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výlučně pro svoji potřebu.

11. Údaje zveřejněné na alu-kola.fire-shop.cz

Veškeré údaje (ceny i popis zboží) uváděné na stránkách alu-kola.fire-shop.cz jsou až do objednání a potvrzení prodejcem nezávazné. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě změny cen již objednaného zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.05.2008 do odvolání nebo do jejich změny.

 

Rychlé vyhledávání

ALU kola a plechové disky

Rozměr
Rozteč

Pneumatiky

Rozměr